Barbara Pollok

Vystudovala teologii a historii umění v Mnichově a ve Vancouvru v Kanadě. V roce 1995 získala Diplom Montessori pedagogiky. Má za sebou 25 let zkušeností jako učitel v sokromých Montessori i státních školách, do kterých vyučovala výchovu ke klidu a tichu, náboženství, do výuky vnášela filosofické a etické prvky. Pracovala s dětmi různých věkových skupinu (ve věku 6 - 18 let). Vyvinula Montessori pomůcky pro výchovu ke klidu a tichu a pro výuku náboženství a filosofie. Buduje komunitu učitelů montessori pedagogiky.

V letech 2011-2014 absolvovala 3leté doplňkové studium zaměřené na sociální práci a profesionální mediaci v základních a mateřských školách. Od roku 2014 vzdělává a vede učitele a rodiče, organizuje workshopy na téma sociální výuka, teambuilding ve třídách a řešení konfliktů. 2020 - studuje filosofickou konverzaci s dětmi.

Od roku 2015 je lektorkou Akademie Biberkor. Lektoruje v Německu i v zahraničí (v Polsku, Rusku, Rakousku, Lotyšsku). Přednáší na téma Výchova ke klidu a tichu v Montessori školách 21. století - praktická cvičení vedoucí ke klidu, rituály, konfliktní a emocionální situace, hodnoty, posílení osobnosti žáků, pozitivní komunikace a konflikty ve třídě a v rodině, atd.