Mgr. DANIELA VLČKOVÁ

Daniela je zkušenou manažerkou, která vede běžnou základní školu, základní Montessori školu a mateřskou Montessori školu v Kladně. Stála u zrodu tohoto smělého společného projektu a díky svým manažerským schopnostem dokázala vybudovat jednu z nejvyhledávanějších škol v regionu. Daniela rovněž vyučuje na obou školách český jazyk.

Vystudovala Pedagogickou fakultu na Ostravské univerzitě, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, ruský jazyk, zeměpis. Později studovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy český jazyk a literaturu. Dále absolvovala Funkční studium II pro řídící pracovníky ve školství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Moderní trendy v řízení škol, kurz metod RWCT Čtením a psaním ke kritickému myšlení a dva semestry atestačního kurzu v oboru geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy Praha.