GEOMETRIE NÁZORNĚ A HRAVĚ,

aneb využití pomůcek Montessori pro výuku geometrie pro základní školy. 

Připravujeme nový termín

Pá 16.00 - 19.00, So 9.00 - 19.00, Ne 9.00 - 16.00

Pro financování lze využít prostředků z šablon)*

Cena 7 500 Kč

Stejně jako matematika, také geometrie nás uvádí v úžas. Zjednodušeně můžeme říci, že geometrie je matematikou tvaru a prostoru. Nachází se všude kolem nás již od pradávna, povědomí o ní měli již zřejmě lidé v paleolitu. S historií, ale především s tím, jak ji zábavně a srozumitelně podat dětem nás seznámí německá lektorka Birgit Griep. Společně se zamyslíme nad zázračnými ornamenty starověkých staveb, nad symetrií v přírodě. Staneme se nadšenými účastníky všech těchto objevů a odneseme si spoustu inspirace pro práci s dětmi. 

Během kurzu získáte teoretické a praktické znalosti a dovednosti pro využití Montessori pomůcek při výuce geometrie ve všech úrovních vzdělávání v základní škole. Kurz je veden zábavnou formou, připomeneme si historii geometrie, oživíme příběhy významných matematiků a filozofů. Konkrétně se budeme věnovat následujícím tématům:

- Zlatý řez a jeho užití v geometrii na 1. a 2. stupni.

- Fibonacciho posloupnost, zkoumání posloupnosti čísel v přírodě a ve světě kolem nás, číslo φ, pentagram, mnohoúhleníky, proporce lidského těla, architektury a umění

- Dělení čtverců a trojúhelníků a jejich souvislost s aritmetikou (zlomky a desetinná čísla)

- Pythagorova věta, důkazy pomocí čtverců, trojúhelníků, mnohoúhelníků.

- Druhy trojúhelníků, konstrukce.

- Mnohoúhelníky, vlastnosti a konstrukce.

- Kružnice, odvození čísla Π, obvod a obsah kruhu.

- Obvody a obsahy rovinných útvarů.

- Sítě, povrchy a objemy prostorových těles.

- Platónská tělesa.

- Montessori pomůcky pro geometrii nadčasové, dále rozvinuté nebo adaptované.

Cílem kurzu je ukázat, jak se může vyvinout matematické porozumění skrze řízené zacházení s Montessori materiálem, na základě nových poznatků neurofyziologického výzkumu o stavbě a vývoji lidského mozku předvést názornou aplikaci kreativního a hravého zacházení s Montessori materiálem, který zapojuje všechny smysly a rozvíjí myšlení. Ukázat souvislost mezi konkrétními pomůckami v různých věkových stupních a vývojových stádiích.

Cílová skupina: učitelé z 1. a 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Forma: prezenční

Hodinová dotace : 20 hodin

Plánovaná místa konání:

Kladno nebo Praha

)*MŠMT ke dni 1.9.2023 zrušilo akreditace průběžného vzdělávání. Akreditace již není podmínkou pro čerpání finančních prostředků z dotačních programů, zejména z tzv. šablon Operačního programu Jana Amos Komenský nebo výzev v rámci Národního plánu obnovy. Více na stránkách ministerstva.  

Tlumočení do češtiny zajištěno.

Máte nějaké dotazy? Zašlete nám je prostřednictvím formuláře níže: