PhDr. OLGA DOLEŽALOVÁ

Olga je konzultantem tvorby školních vzdělávacích programů pro inovativní školy a současně provázejícím učitelem v rámci projektu Učitel naživo. Má za sebou velmi rozmanitou praxi od dobrovolnické činnosti v pedagogických zařízeních přes působení ve školách jako učitelka až po výzkumné a vývojové činnosti ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze. Získané zkušenosti denně úročí ve své konzultační činnosti.

Absolovala řadu kurzů, školení a seminářů z nejrůznějších oblastí. V oboru Montessori pedagogiky absolvovala například Diplomový Montessori kurz 6-12 let, seminář Využití Montessori pedagogiky na ZŠ, Moderní pedagogiky postavené na základních principech Montessori programu u C. D. Kaula a Geometrii s Birgit Griep.