Dr. Flora Niess

Vystudovala literaturu, filozofii a dějiny umění na univerzitách v Německu i v zahraničí, doktorát získala z teorie umění a přírodních věd. Ve svých projektech a konceptech pracuje mezioborově a experimentálně, čímž vede účastníky k novým způsobům myšlení a jednání. Čerpá informace z teorií a praxí a propojuje je s historií. Jako autorka konceptů a lektorka se věnuje tématu udržitelnosti a změny struktury školy. Hledá odpovědi na témata: "Jak vytváříme, využíváme a předáváme znalosti v 21. století". Od roku 2021 je ve vedení Akademie Biberkor. V akademii pracuje na zavádění současných vzdělávacích a školících programů, které učitelům umožňují tvořit školy orientované na budoucnost.