Claus-Dieter Kaul

Claus-Dieter Kaul je považován za jednoho z nejzkušenějších pedagogů a ambasadorů Montessori pedagogiky v německy mluvícím regionu. Má za sebou třicet let zkušeností jako Montessori pedagog a lektor, působil ve třídách základních a středních škol s integrací, třídách pro mentálně postižené a má hluboké zkušenosti s léčebnou pedagogikou.  Je zakladatelem institucí "Montessori Europe (EU)" a "Montessori Landesverband Bayern (MLVB)". Je členem asociace "Association Montessori International (AMI)" a předsedou poradního sboru organizace "Modern Montessori International London (MMI)". Od roku 1988 organizuje a vede semináře a workshopy na různých evropských univerzitách a školách v Indii, Irsku, Švédsku, Polsku, Norsku, České republice a Itálii.

Mgr. Zdena Čížková

je jednou ze zakladatelek společnosti Erudio Montessori s.r.o., která šíří pedagogiku Marie Montessori mezi kantory i rodiče. Před dvaceti lety stála u zrodu první Montessori třídy základní školy v Kladně a podílela se na založení druhého stupně ZŠ s výukou Montessori. Vystudovala řadu kurzů s tématikou Montessori, přes deset let působí sama jako lektorka kurzů Montessori matematiky.  Jejím vzorem v oblasti této pedagogiky je německý pedagog Claus-Dieter Kaul.

Mgr. Daniela Vlčková

Daniela je zkušenou manažerkou, která vede běžnou základní školu, základní Montessori školu a mateřskou Montessori školu v Kladně, Norská 2633. Stála u zrodu tohoto smělého společného projektu a díky svým manažerským schopnostem dokázala vybudovat jednu z nejvyhledávanějších škol v regionu. Daniela rovněž vyučuje na obou školách český jazyk.

PhDr. Olga Doležalová

Olga je konzultantem tvorby školních vzdělávacích programů pro inovativní školy a současně provázejícím učitelem v rámci projektu Učitel naživo. Má za sebou velmi rozmanitou praxi od dobrovolnické činnosti v pedagogických zařízeních přes působení ve školách jako učitelka až po výzkumné a vývojové činnosti ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze. Získané zkušenosti denně úročí ve své konzultační činnosti.

Mgr. Martina Macháňová

Martina vystudovala anglickou filologii na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF UK. V roce 2008 absolvovala školení pro práci s dětmi s Aspergerovým syndromem ve Skotsku a národní Montessori diplomový kurz. Pracovala s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami (Asperger, ADHD) pro rodinu ve Velké Británii. Vedla kurzy angličtiny pro dospělé, vyučovala děti v mateřské školce Montessori U rybníčku, zpracovala koncept školky i výuky angličtiny pro anglicko-českou školku Montessori Space, kde působila rovněž na pozici ředitelky. 

Chieko Mukoyama Tuček

Chieko se věnuje angličtině od roku 1992. Absolvovala International Travel Course na Tokyo Foreign Language College. V roce 2012 prošla individuálním školením s pomůckami Montessori pro děti ve věku 3-6 let a v roce 2018 absolvovala kurz Moderní pedagogika na základech Montessori pedagogiky s Clausem-Dieterem Kaulem. Od roku 2014 působí jako asistentka pro oddělení angličtiny v Montessori programu při ZŠ a MŠ Na Beránku, samostatně připravuje studijní materiály a vyučuje anglický jazyk.

Mgr. Eva Chaloupková, Ph.D.

Eva vyučuje od roku 2014 anglický, francouzský a nyní i německý jazyk na ZŠ a MŠ Montessori Kladno. Má dlouholetou zkušenost s učením všech věkových skupin. Důsledně uplatňuje individualizovaný přístup k žákům, které vede k zodpovědnosti za vlastní učení a k osvojování studijních kompetencí.

Působila jako lektorka cizích jazyků v základních a mateřských Montessori školách a v Jazykové škole ROSA v Kladně. Zakládala Montessori klub při MŠ Montessori Na Vyhaslém, kde byla metodickým garantem Montessori pedagogiky. Učila angličtinu na Akademii J. A. Komenského, na Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

Caroline Abel

Caroline je učitelka tělocviku a němčiny na střední škole. Absolvovala mezinárodní kurz AMI v Montessori léčebné pedagogice v dětském centru v Mnichově (1983-1984). Od roku 1986 do roku 2002 třídní učitelka tříd s integrací na střední a základní škole Montessori školy v centru Akce Sluníčko v Mnichově. Od roku 1987 spolupracuje s Clausem-Dieterem Kaulem a přednáší na akcích dalšího vzdělávání Montessori. V roce 2002 přešla na Montessori Biberkor v Bergu, založila a vedla základní školu, je třídní učitelkou třídy s integrací.

Od roku 2015 vede spolu s Clausem-Dieterem Kaulem Akademii Montessori Biberkor.

Birgit Griep

Birgit je velmi zkušenou a uznávanou pedagožkou a lektorkou nejen v Německu. Má zkušenosti s výukou dětí na 1. a 2. stupni, ale i na střední škole, vyučovala němčinu jako cizí jazyk na univerzitě. V 80. letech absolvovala kurzy u Clause-Dietera Kaula a Anny Beaty Huber a zároveň získala Národní Montessori diplom AMI v Mnichově. V 90. letech spoluzakládala Montessori spolek Freisig a podílela se na vybudování Montessori školky. Poté založila a vedla základní Montessori školu v Geissenu v Německu. Od roku 2004 se věnuje vzdělávání a poradenství v oblasti Montessori. Je lektorkou Akademie Montessori Biberkor a specializuje se na Montessori matematiku a geometrii. Vedla certifikované kurzy nejen v Německu, ale i v Česku, Rakousku, Itálii, Lichtenštejnsku a Švýcarsku. Přednáší na mezinárodních Montessori kongresech pro odbornou veřejnost. 

Alexandra Lux

Alexandra Lux má mnohaleté zkušenosti s Montessori pedagogikou v mateřských i základních školách, je zkušenou manažerkou, lektorkou a autorkou řady knih. Mimo jiné působí také jako lpK® trenérka (neurolingvistické programování a kineziologie), jako trenérka učení (nlpaed) a jako certifikovaná mentorka SAFE®. 

 Barbara Pollok

Vystudovala teologii a historii umění v Mnichově a ve Vancouvru v Kanadě. V roce 1995 získala Diplom Montessori pedagogiky. Má za sebou 25 let zkušeností jako učitel v sokromých Montessori i státních školách, ve kterých vyučovala výchovu ke klidu a tichu, náboženství, do výuky vnášela filosofické a etické prvky. Pracovala s dětmi různých věkových skupinu (ve věku 6 - 18 let). Vyvinula Montessori pomůcky pro výchovu ke klidu a tichu a pro výuku náboženství a filosofie. Buduje komunitu učitelů montessori pedagogiky.

Christiane M. Wagner

Christiane je zkušenou učitelkou na prvním a druhém stupni. V roce 1984 získala národní Montessori diplom a dále se vzdělávala u Anne-Beaty Huber a Clause-Dietera Kaula. Založila a vybudovala Montessori školu Starnberg a školu Montessori v Eberhartingu v Lohkirchenu v rámci projektu Děti Země. Asolvovala speciální trénink, aby mohla působit jako multisenzorová učební terapeutka, sugestopedka a celostní taneční terapeutka. Od roku 2003 má vlastní terapeutickou praxi a mimo jiné přednáší Montessori pedagogiku a multisenzorickou učební terapii. Aktivně spolupracuje s Akademie Montessori Biberkor, účastní se kongresů Montessori Europe a dalšího vzdělávání mimo jiné v Rakousku, Itálii a Švýcarsku. Poskytuje poradenství školním týmům a rodičovským iniciativám. Je členem MLVB a DMG (německé společnosti Montessori). Od roku 2009 spolupracuje jako terapeutka učení s integrovanou školou Montessori na Balanstrasse v Mnichově. Spolu s Clausem-Dieterem Kaulem je spoluautorkou řady učebnic Montessori Konkret. 

Doc. PaedDr. Tomáš Dohnal, CSc.

Docent na katedře rekreologie a turismus ve Wroclawi a na Fakultě Humanitních studií ve  Vsetíně se zaměřením na pedagogiku v oblasti pohybové aktivity od předškolního až po věk seniorský. Lektor Montessori v oblasti pohybové aktivity - centrum Montessori Praha Instruktor zážitkových programů - GmF, s.r.o Olomouc.