Claus-Dieter Kaul

je považován za jednoho z nejzkušenějších pedagogů a ambasadorů Montessori pedagogiky v německy mluvícím regionu. Má za sebou třicet let zkušeností jako Montessori pedagog a lektor, působil ve třídách základních a středních škol s integrací, třídách pro mentálně postižené a má hluboké zkušenosti s léčebnou pedagogikou. Je zakladatelem institucí "Montessori Europe (EU)" a "Montessori Landesverband Bayern (MLVB)". Je členem asociace "Association Montessori International (AMI)" a předsedou poradního sboru organizace "Modern Montessori International London (MMI)". Od roku 1988 organizuje a vede Claus-Dieter Kaul semináře a workshopy na různých evropských univerzitách a školách v Indii, Irsku, Švédsku, Polsku, Norsku, České republice a Itálii.

Zároveň Claus-Dieter Kaul pomohl založit nespočet zařízení (škol, dětských domovů, organizací) využívajících Montessori pedagogiku a dodnes je podporuje v oblasti vzdělávání.

V roce 1990 založil "Institut celostního učení (IfgL)" v Tegersee nabízející kvalifikační kurzy Montessori pedagogiky pro děti a mládež ve věku 3 - 19 let. Od začátku roku 2014 je "Institut celostního učení (IfgL)" Clause-Dietera Kauleho součástí zařízení Montessori Biberkor. Toto zařízení je jedním z nejdůležitějších v celém Německu a jediné v Bavorsku, které poskytuje komplexní Montessori vzdělávání napříč všemi úrovněmi, včetně středoškolského až po přípravu na přijímací zkoušky na německé univerzity. Od té doby převzalo název "Akademie Montessori Biberkor".

A právě zde, Claus-Dieter Kaul spolu s Carolinou Abel a týmem zkušených lektorů, šíří filosofii současné Montessori pedagogiky, která se dále průběžně vyvíjí tak, aby splňovala požadavky na kvalitu vzdělávání ve 21. století.