KURZY

12.-14. 4. 2024, Brno

Stejně jako matematika, také geometrie nás uvádí v úžas. Zjednodušeně můžeme říci, že geometrie je matematikou tvaru a prostoru. Nachází se všude kolem nás již od pradávna. S historií, ale především s tím, jak ji zábavně a srozumitelně podat dětem nás seznámí německá lektorka Birgit Griep. Společně se zamyslíme nad zázračnými ornamenty starověkých staveb, nad symetrií v přírodě. Staneme se nadšenými účastníky všech těchto objevů a odneseme si spoustu inspirace pro práci s dětmi.  

14.-15. 9. 2024, Kladno

Kurz pro učitele 2. a 3. trojročí pod vedením německé lektorky Birgitty Berger. Pojďme se společně inspirovat jak učit cizí jazyky dospívající v montessori prostředí, jak je naučit aktivně číst, psát a komunikovat v cizím jazyce, jaké nástroje pro úspěšnou projektovou práci lze ve výuce použít. Jaké metody umožní žákům prožít výuku jazyků velmi zásadním a celistvým způsobem?
Připravujeme nový termín

Obsah workshopu vychází z původního konceptu hudební výuky, který vytvořila Marie Montessori a její pokračovatelka Anna Marie Maccheroni. Poskytuje ucelený pohled na výuku hudební výchovy na základní škole v montessori prostředí, představuje metody práce vhodné pro výuku hudební výchovy a na konkrétních materiálech celé spektrum aktivit, které je při výuce hudby v montessori prostředí možno uplatňovat. 

Připravujeme nový termín 

Obsah semináře vnímá a chápe dětství jako nejdůležitější období v životě člověka; vychází z myšlenky, že učení a život nelze od sebe oddělit. Poukazuje na fakt, že optimální pohybová aktivita je nezastupitelným prostředkem k uchování zdraví individua. V maximální míře klade důraz na vytvoření vnitřní motivace žáků k pohybové aktivitě, vytvoření vztahu a zájmu o její dlouhodobou realizaci.  
      

20.-21. 4. 2024, Kladno

Dvoudenní kurz pro učitele  1. a 2. trojročí, který vám zvýší povědomí o procesu osvojování a učení jazyka ve druhém vývojovém období žáků, ukáže vám, jak rozvíjet autonomii žáka ve výuce jazyků. Seznámíte se s metodami a materiály pro výuku cizích jazyků v prostředí montessori. Kurz vede respektovaná učitelka a lektorka cizích jazyků Birgitta Berger, autorka rozsáhlé publikace Anglické časy – model pro hodiny angličtiny podle principů Montessori.

Červenec 2023 - září 2024, Praha, Kladno, Trutnov, Landau/Německo - právě probíhá

Dvouletý diplomový kurz je naprosto jedinečným konceptem, který vytvořil Claus Dieter Kaul pro učitele třetích trojročí ve spolupráci s lektory, kteří sami pracují s dospívajícími dětmi v různých oborech. Setkáte se zde nejenom s učiteli, ale i s dalšími odborníky na psychologii, jazyk, tanec, herectví, matematiku, projektové vyučování...  Tento integrovaný celostní program představuje uplatnění principů pedagogiky Marie Montessori ve výuce žáků třetího trojročí a v jejich přípravě na život při zachování vývojové kontinuity montessoriovského prvního a druhého trojročí.

Připravujeme nový termín

 Výchova ke klidu a tichu podle Marie Montessori, je základním prvkem její metody vzdělávání. MM objevila, že děti se během práce vnitřně zklidní a na tom postavila procvičování ticha ve školách. Byla přesvědčena o tom, že tímto postojem k tichu a vnitřnímu klidu mohou děti vnášet klid do světa kolem sebe. V kurzu si ukážeme, jak lze převést myšlenky o klidu a tichu do Montessori škol 21. století. Workshop je kombinací teoretických vstupů a praktických cvičení s řadou pomůcek.Připravujeme nový termín

Rádi byste založili Montessori školu? V Kladně a v Praze Na Beránku se to podařilo dokonce při klasické škole. Přijďte se poradit, jak na to!

Jednodenní seminář zabývající se nejčastějšími dotazy při zakládání tříd s principy pedagogiky Marie Montessori. Seznamuje zakladatele, ředitele, učitele i zájemce z rodičovské veřejnosti s dokumenty potřebnými při založení tříd ve státním i soukromém sektoru. 

4.-5. 5. 2024, Praha

Kurz českého jazyka a literatury v pojetí dvou učitelek, které podávají výuku dětem tak zábavným způsobem, že už pro nikoho nemůže být těžká česká gramatika strašákem. Je určený pro učitele 1. a 2. stupně základních škol. Nabízí metody a ukázky práce s pomůckami tak, jak je využívá Montessori pedagogika. Přesto lze obojí využít i v klasických třídách základních škol. Zároveň připravuje účastníky kurzu na efektivní integraci dětí se speciálními potřebami do běžných tříd.

Připravujeme nový termín

Obsah workshopu vychází z původního konceptu hudební výuky, který vytvořila Marie Montessori a její pokračovatelka Anna Marie Maccheroni. Velká část jejich tvorby byla zapomenuta a náhodně objevena díky nálezu záznamu z Mezinárodního Montessori hudebního kurzu v roce 1952 v Římě. Tento koncept nám umožňuje znovuobjevit neuvěřitelný hudební potenciál každého dítěte, ale i nás samotných.Připravujeme nový termín

Roční diplomový kurz moderní pedagogiky, který jedinečným způsobem kombinuje základní filosofii učení Marie Montessori s nároky na vzdělávání ve 21. století. Zahrnuje pedagogiku pro věkové skupiny od 3 do 16 let. Do České republiky tento kurz přiváží zkušený tým německých lektorů v čele s Clausem-Dieterem Kaulem. Kurzy jsou tlumočené do češtiny. Studijní materiály v češtině v ceně kurzu.

Chcete vidět, jak vypadají naše kurzy a jak si je všichni užíváme? Podívejte se na fotografie nebo videa z kurzů.