KURZY

Připravujeme nový termín

Kurz představuje pojetí výuky angličtiny a praktické ukázky práce s dětmi v rámci Montessori programu. Je určený pro učitele 1. a 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Dobře poslouží jako inspirace pro výuku jazyků nejen v Montessori třídách.

21. dubna 2022, Kladno

Rádi byste založili Montessori školu? V Kladně a v Praze Na Beránku se to podařilo dokonce při klasické škole. Přijďte se poradit, jak na to!

Jednodenní seminář zabývající se nejčastějšími dotazy při zakládání tříd s principy pedagogiky Marie Montessori. Seznamuje zakladatele, ředitele, učitele i zájemce z rodičovské veřejnosti s dokumenty potřebnými při založení tříd ve státním i soukromém sektoru. 

14.-15. května 2022, Kladno

 Výchova ke klidu a tichu podle Marie Montessori, je základním prvkem její metody vzdělávání. MM objevila, že děti se během práce vnitřně zklidní a na tom postavila procvičování ticha ve školách. Byla přesvědčena o tom, že tímto postojem k tichu a vnitřnímu klidu mohou děti vnášet klid do světa kolem sebe.

V kurzu si ukážeme, jak lze převést myšlenky o klidu a tichu do Montessori škol 21. století. Workshop je kombinací teoretických vstupů a praktických cvičení s řadou pomůcek.

21.-23. 10. 2022, Praha

Stejně jako matematika, také geometrie nás uvádí v úžas. Zjednodušeně můžeme říci, že geometrie je matematikou tvaru a prostoru. Nachází se všude kolem nás již od pradávna. S historií, ale především s tím, jak ji zábavně a srozumitelně podat dětem nás seznámí německá lektorka Birgit Griep. Společně se zamyslíme nad zázračnými ornamenty starověkých staveb, nad symetrií v přírodě. Staneme se nadšenými účastníky všech těchto objevů a odneseme si spoustu inspirace pro práci s dětmi.  

Leden 2023 - leden 2024, Praha, Kladno, Berg - připravujeme!

Roční diplomový kurz moderní pedagogiky, který jedinečným způsobem kombinuje základní filosofii učení Marie Montessori s nároky na vzdělávání ve 21. století. Zahrnuje pedagogiku pro věkové skupiny od 3 do 16 let. Do České republiky tento kurz přiváží zkušený tým německých lektorů v čele s Clausem-Dieterem Kaulem. Kurzy jsou tlumočené do češtiny. Studijní materiály v češtině v ceně kurzu.

Nový termín připravujeme

Obsah semináře vnímá a chápe dětství jako nejdůležitější období v životě člověka; vychází z myšlenky, že učení a život nelze od sebe oddělit. Poukazuje na fakt, že optimální pohybová aktivita je nezastupitelným prostředkem k uchování zdraví individua. V maximální míře klade důraz na vytvoření vnitřní motivace žáků k pohybové aktivitě, vytvoření vztahu a zájmu o její dlouhodobou realizaci.             

Chcete vidět, jak vypadají naše kurzy a jak si je všichni užíváme? Podívejte se na fotografie nebo videa z kurzů.


Archiv

Galerie fotografií - Diplomový Montessori kurz 2020