KURZY

Listopad 2024 - listopad 2025

Roční diplomový kurz moderní pedagogiky, který jedinečným způsobem kombinuje základní filosofii učení Marie Montessori s nároky na vzdělávání ve 21. století. Zahrnuje pedagogiku pro věkové skupiny od 3 do 16 let. Do České republiky tento kurz přiváží zkušený tým německých lektorů v čele s Clausem-Dieterem Kaulem. Kurzy jsou tlumočené do češtiny. Studijní materiály v češtině v ceně kurzu.Připravujeme nový termín 

Obsah semináře vnímá a chápe dětství jako nejdůležitější období v životě člověka; vychází z myšlenky, že učení a život nelze od sebe oddělit. Poukazuje na fakt, že optimální pohybová aktivita je nezastupitelným prostředkem k uchování zdraví individua. V maximální míře klade důraz na vytvoření vnitřní motivace žáků k pohybové aktivitě, vytvoření vztahu a zájmu o její dlouhodobou realizaci.  

Připravujeme nový termín

Stejně jako matematika, také geometrie nás uvádí v úžas. Zjednodušeně můžeme říci, že geometrie je matematikou tvaru a prostoru. Nachází se všude kolem nás již od pradávna. S historií, ale především s tím, jak ji zábavně a srozumitelně podat dětem nás seznámí německá lektorka Birgit Griep. Společně se zamyslíme nad zázračnými ornamenty starověkých staveb, nad symetrií v přírodě. Staneme se nadšenými účastníky všech těchto objevů a odneseme si spoustu inspirace pro práci s dětmi.  

14.-15. 9. 2024, Kladno

Kurz pro učitele 2. a 3. trojročí pod vedením německé lektorky Birgitty Berger. Pojďme se společně inspirovat jak učit cizí jazyky dospívající v montessori prostředí, jak je naučit aktivně číst, psát a komunikovat v cizím jazyce, jaké nástroje pro úspěšnou projektovou práci lze ve výuce použít. Jaké metody umožní žákům prožít výuku jazyků velmi zásadním a celistvým způsobem?Připravujeme nový termín

 Výchova ke klidu a tichu podle Marie Montessori, je základním prvkem její metody vzdělávání. MM objevila, že děti se během práce vnitřně zklidní a na tom postavila procvičování ticha ve školách. Byla přesvědčena o tom, že tímto postojem k tichu a vnitřnímu klidu mohou děti vnášet klid do světa kolem sebe. V kurzu si ukážeme, jak lze převést myšlenky o klidu a tichu do Montessori škol 21. století. Workshop je kombinací teoretických vstupů a praktických cvičení s řadou pomůcek.

Červenec 2023 - září 2024, Praha, Kladno, Trutnov, Landau/Německo - právě probíhá

Dvouletý diplomový kurz je naprosto jedinečným konceptem, který vytvořil Claus Dieter Kaul pro učitele třetích trojročí ve spolupráci s lektory, kteří sami pracují s dospívajícími dětmi v různých oborech. Setkáte se zde nejenom s učiteli, ale i s dalšími odborníky na psychologii, jazyk, tanec, herectví, matematiku, projektové vyučování...  Tento integrovaný celostní program představuje uplatnění principů pedagogiky Marie Montessori ve výuce žáků třetího trojročí a v jejich přípravě na život při zachování vývojové kontinuity montessoriovského prvního a druhého trojročí.

Připravujeme nový termín

Kurz českého jazyka a literatury v pojetí dvou učitelek, které podávají výuku dětem tak zábavným způsobem, že už pro nikoho nemůže být těžká česká gramatika strašákem. Je určený pro učitele 1. a 2. stupně základních škol. Nabízí metody a ukázky práce s pomůckami tak, jak je využívá Montessori pedagogika. Přesto lze obojí využít i v klasických třídách základních škol. Zároveň připravuje účastníky kurzu na efektivní integraci dětí se speciálními potřebami do běžných tříd.

Chcete vidět, jak vypadají naše kurzy a jak si je všichni užíváme? Podívejte se na fotografie nebo videa z kurzů.