KURZY

Červenec 2023 - září 2024, Praha, Kladno, Trutnov, Landau/Německo

Dvouletý diplomový kurz je naprosto jedinečným konceptem, který vytvořil Claus Dieter Kaul pro učitele třetích trojročí ve spolupráci s lektory, kteří sami pracují s dospívajícími dětmi v různých oborech. Setkáte se zde nejenom s učiteli, ale i s dalšími odborníky na psychologii, jazyk, tanec, herectví, matematiku, projektové vyučování...  Tento integrovaný celostní program představuje uplatnění principů pedagogiky Marie Montessori ve výuce žáků třetího trojročí a v jejich přípravě na život při zachování vývojové kontinuity montessoriovského prvního a druhého trojročí.

Připravujeme nový termín

Dvoudenní kurz plný inspirace, kterou využijí jazykáři nejen v Montessori školách. Představuje pojetí výuky a praktické ukázky práce s dětmi v prvním a druhém trojročí při výuce jazyka.  

Ukazuje nejenom metody práce, ale i celou škálu konkrétních činností, pomůcek, skupinových aktivit a možností pro samostatnou práci s ohledem na odlišnou úroveň znalostí jednotlivých žáků.  Připravujeme nový termín

Obsah semináře vnímá a chápe dětství jako nejdůležitější období v životě člověka; vychází z myšlenky, že učení a život nelze od sebe oddělit. Poukazuje na fakt, že optimální pohybová aktivita je nezastupitelným prostředkem k uchování zdraví individua. V maximální míře klade důraz na vytvoření vnitřní motivace žáků k pohybové aktivitě, vytvoření vztahu a zájmu o její dlouhodobou realizaci.  

      

25.-26.2.2023, Praha - OBSAZENO

 Výchova ke klidu a tichu podle Marie Montessori, je základním prvkem její metody vzdělávání. MM objevila, že děti se během práce vnitřně zklidní a na tom postavila procvičování ticha ve školách. Byla přesvědčena o tom, že tímto postojem k tichu a vnitřnímu klidu mohou děti vnášet klid do světa kolem sebe. V kurzu si ukážeme, jak lze převést myšlenky o klidu a tichu do Montessori škol 21. století. Workshop je kombinací teoretických vstupů a praktických cvičení s řadou pomůcek.
Připravujeme nový termín

Stejně jako matematika, také geometrie nás uvádí v úžas. Zjednodušeně můžeme říci, že geometrie je matematikou tvaru a prostoru. Nachází se všude kolem nás již od pradávna. S historií, ale především s tím, jak ji zábavně a srozumitelně podat dětem nás seznámí německá lektorka Birgit Griep. Společně se zamyslíme nad zázračnými ornamenty starověkých staveb, nad symetrií v přírodě. Staneme se nadšenými účastníky všech těchto objevů a odneseme si spoustu inspirace pro práci s dětmi.  


Leden 2023 - leden 2024, Praha, Kladno - obsazeno, právě probíhá

Roční diplomový kurz moderní pedagogiky, který jedinečným způsobem kombinuje základní filosofii učení Marie Montessori s nároky na vzdělávání ve 21. století. Zahrnuje pedagogiku pro věkové skupiny od 3 do 16 let. Do České republiky tento kurz přiváží zkušený tým německých lektorů v čele s Clausem-Dieterem Kaulem. Kurzy jsou tlumočené do češtiny. Studijní materiály v češtině v ceně kurzu.


25. - 26. 3. 2023, Praha - OBSAZENO

Kurz českého jazyka a literatury v pojetí dvou učitelek, které podávají výuku dětem tak zábavným způsobem, že už pro nikoho nemůže být těžká česká gramatika strašákemje určený pro učitele 1. a 2. stupně základních škol. Nabízí metody a ukázky práce s pomůckami tak, jak je využívá Montessori pedagogika. Přesto lze obojí využít i v klasických třídách základních škol. Zároveň připravuje účastníky kurzu na efektivní integraci dětí se speciálními potřebami do běžných tříd. 

Připravujeme nový termín

Rádi byste založili Montessori školu? V Kladně a v Praze Na Beránku se to podařilo dokonce při klasické škole. Přijďte se poradit, jak na to!

Jednodenní seminář zabývající se nejčastějšími dotazy při zakládání tříd s principy pedagogiky Marie Montessori. Seznamuje zakladatele, ředitele, učitele i zájemce z rodičovské veřejnosti s dokumenty potřebnými při založení tříd ve státním i soukromém sektoru. 

Chcete vidět, jak vypadají naše kurzy a jak si je všichni užíváme? Podívejte se na fotografie nebo videa z kurzů.