Úspěšná výuka jazyků v montessori škole pro věkovou skupinu 12-16 let

14.-15.9.2024, Kladno

Sobota 9.00 - 18.00, neděle 9.00 - 16.00

Hodinová dotace: 16 hodin 

Kurz je akreditován MŠMT - č.j. 8608/2023-2-283    

Cena 7 500 Kč

Tento kurz je určený pro učitele a asistenty pedagoga z 2. a 3. trojročí montessori škol a 2.stupně základních škol především uplatňujících montessori pedagogiku.  Cílem kurzu je zvýšit povědomí učitelů o procesu osvojování a učení jazyka ve třetí vývojové fázi rozvoje, získat znalosti o tom, jak rozvinout autonomii žáka ve výuce jazyků, seznámit účastníky s metodami a materiály pro aktivní komunikaci, čtení a psaní v cizím jazyce a · seznámit je s nástroji pro úspěšnou projektovou práci.

Kurz probíhá v angličtině s následným tlumočením do češtiny. Je tedy vhodný i pro rodilé mluvčí.

Probíraná témata kurzu:

  • Jak nás vedou principy montessori pedagogiky v oblasti jazykového vzdělávání 
  • Osvojování prvního a druhého jazyka, fáze vývoje jazyka, mezijazykový koncept, kognitivní neurověda a studium jazyka
  • Jazyková biografie: Klíč k pochopení osvojování a užívání jazyka 
  • Práce se slovy: rozvoj slovní zásoby a její aktivní používání 
  • Autonomní jazykové vzdělávání a práce s deníkem: Jak udělat z mladých studentů aktivní účastníky vlastních učebních procesů. 
  • Autentická komunikace ve třídě, skutečný jazyk pro skutečné problémy 
  • Příběh angličtiny: Jak vznikla angličtina v podobě v jaké ji známe 
  • Bitva o Hastings (skupinová práce): Jak si oživit historii (Integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka) 
  • Rozvíjení tematických celků (projektová práce) 
  • Gramatika: The Big Picture – celkový přehled, gramatika na vyžádání a forma jazyka 

Misto konání kurzu: ZŠ Montessori Pařížská 2249, Kladno, 272 01

Případné dotazy zasílejte prostřednictvím formuláře níže: