Pojetí výchovy ke klidu a tichu podle Marie Montessori ve školách 21.století

25.-26.2.2023, Praha - Proběhlo

Sobota 9.00 - 19.00, neděle 9.00 - 15.00

Hodinová dotace: 16 hodin 

Kurz je akreditován MŠMT - č.j. 32430/2020-2-708 

Barbara Pollok

Cena 7 500 Kč

Výchova ke klidu a tichu, tak jak ji pojímá M. Montessori, je základním prvkem její metody vzdělávání. MM objevila, že děti se během práce vnitřně zklidní a na tom postavila procvičování ticha ve školách. Byla přesvědčena o tom, že tímto postojem k tichu a vnitřnímu klidu mohou děti vnášet klid do světa kolem sebe.

Na základě některých textu Marie Montessori si ukážeme, jak lze převést myšlenky o klidu a tichu do Montessori škol 21. století. Workshop je kombinací teoretických vstupů a praktických cvičení s řadou pomůcek.

 Cílem kurzu je

  • seznámit se s Montessori pojetím klidu a ticha a porozumět mu,

  • prožít cvičení ticha a vnímavosti a přemýšlet o nich,

  • zamýšlet se nad přístupem Montessori učitelů k dětem,

  • seznámit se s nástroji pro pozorování žáků, sebe sama ve třídě a problematických situací ve třídě,

  • seznámit se a přemýšlet o významu rytmů a rituálů v každodenním životě v dnešních školách,

  • seznámit se s pomůckami na výuku respektu, tolerance a pozitivních vztahů a pozitivní, vstřícné komunikace,

  • seznámit se s kosmickými příběhy - s důrazem na důležitost vztahových principů, které na počátku každého kosmického příběhu jsou.

Cílová skupina: učitelé a učitelky mateřských škol, základních škol 1. stupně

Plánované místo konání:

Program Montessori v Základní a mateřské škole Na Beránku v Praze 12, Pertoldova 3373/51, Praha 4 - Modřany, 143 00

Akreditace MŠMT č.j. 32430/2020-2-708 ze dne 11. 9. 2020

Kurz je tlumočený do češtiny.

Případné dotazy zasílejte prostřednictvím formuláře níže: