Birgitta Berger

Absolvovalastudium Politologie a komunikačních věd v Mnichově. Má zkušenosti s prací redaktorky v bavorském rozhlase. Montessori přístup zprostředkovává ve výuce jazyků v kurzech i v dalším vzdělávání.

Publikační činnost: "Učíme se anglicky podle Marie Montessori" vydáno ve spolupráci s Lilo Esswein, Herder Verlag v roce 2016. Zcela nový přístup k výuce gramatiky zpracovala a vydala vlastním nákladem v roce 2019 v materiálu "Anglické časy - model pro hodiny angličtiny podle principů Montessori" (www.englischzeitenmodell.de).