CAROLINA ABEL

Carolina je učitelkou tělocviku a němčiny na střední škole. Absolvovala mezinárodní kurz AMI v Montessori léčebné pedagogice v dětském centru v Mnichově (1983-1984). Od roku 1986 do roku 2002 byla třídní učitelkou integrovaných tříd na střední a základní Montessori škole Aktion Sonnenschein v Mnichově. Od roku 1987 spolupracuje s Clausem-Dieterem Kaulem a přednáší na akcích dalšího vzdělávání Montessori. V roce 2002 přešla na Montessori Biberkor v Bergu, založila a vedla základní školu, nyní je třídní učitelkou třídy s integrací.

Od roku 2015 vede Carolina Abel spolu s Clausem-Dieterem Kaulem Akademii Montessori Biberkor.