Mgr. Karin Korčáková

Karin dle svých slov nikdy neměla sen učit. A tak má maturitu z analytické chemie a praxi v roztodivných firmách spojených s chemií či obchodem. Až narození vlastních dětí ji dovedlo k úvahám o školství, o nerovných vztazích mezi učiteli a žáky, o přípravě na život v měnící se společnosti.. .a není divu, že ji oslovila pedagogika Marie Montessori.

Absolvovala diplomový kurz Montessori pedagogiky a postupně se do tohoto světa nechala vtáhnout. Nejprve jako spolulektorka v dětské skupince, později začala asistovat v Montessori třídě v ZŠ Na Beránku. Tam nakonec začala i s učitelskou dráhou. Dálkově vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského a na Katolické univerzitě v Ružomberku. Ve škole nakonec zakotvila v prvním trojročí, kde učí již od roku 2010.

Během let absolvovala řadu různorodých kurzů nejen s tématikou Montessori. Kdykoliv se objevila možnost jít na seminář, workshop či diplomový kurz vedený Clausem-Dietrem Kaulem, využila ji. Líbí se jí jeho celostní přístup, přemýšlení o tom, kam se posouvá dnešní svět a jak by se k těmto změnám stavěla paní Montessori, a jeho kreativita při práci s pomůckami. A jako bonus je na jeho kurzech vždy legrace!

Vzdělání:

  • Univerzita Jana Ámose Komenského, obor speciální pedagogika - vychovatelství, bakalářské studium
  • Katolická univerzita Ružomberok, špeciálna pedagogika a pedagogika mentalne postihnutých, obor 1.1.6. špeciálna pedagogika, magisterské studium
  • Další vzdělání: Český národní diplom Montessori, Diplomový kurz na základech Montessori pedagogiky, Čtením a psaním ke kritickému myšlení RWCT (2009 - 2022, celkem 96 hodin), Montessori Geometrie, Kosmická výchova, kurzy Moderní pedagogika postavená na základních principech Montessori programu, provázející učitel v programu Učitel naživo, účast v projektu Kreativním partnerstvím za rovné příležitosti (Škola pro budoucnost)

Praxe:

  • 2008 - dosud: učitelka v Montessori programu v ZŠ Na Beránku v Praze 12 - koordinátor 1. trojročí
  • asistentka pedagoga v Montessori programu v ZŠ Montessori Na Beránku v Praze 12
  • osobní asistentka mentálně a tělesně postižené dívky v MŠ