VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ ADOLESCENTŮ V POJETÍ PEDAGOGIKY MARIE MONTESSORI - DĚTI ZEMĚ

Montessori vzdělávání pro 21. století

Červenec 2023 - září 2024 - právě probíhá

Kurz je akreditován MŠMT - č. 14494/2022-8-485 

Claus-Dieter Kaul se svým týmem 

 92 000 Kč - 98 000 Kč )*

Dvouletý diplomový kurz  Výchova a vzdělávání adolescentů v pojetí pedagogiky Marie Montessori - Děti Země je pořádaný v České republice ve spolupráci s lektory německé Akademie Biberkor a navazuje na Diplomový montessori kurz pro věkové skupiny 3 až 16 let.

Vzdělávání žáků ve věku 12-18 let, tzv. Dětí Země, se prolíná s osobnostní výchovou, na kterou je kladen mimořádný důraz. Připravuje člověka společenského se smyslem pro spravedlnost a osobní důstojnost. Buduje v něm vědomí, že se dovede uplatnit v mnoha směrech a naplňuje pocitem důvěry v sebe sama, nezávislosti a soběstačnosti. Velmi efektivní je v tomto období propojení vzdělávání s pracovními projekty prováděnými v přírodě. V souladu s ekologií a přírodními zákony je toto psychicky velmi citlivé období dospívání stavem očekávání, poznamenané sklonem k tvůrčí práci i potřebou posílit sebevědomí. Poznatky Marie Montessori získané jejím pozorováním dospívajících bylo v současné době potvrzeno moderními výzkumy fungování mozku.

Program kurzu

1. - 7. 7. 2023, Praha:

Claus-Dieter Kaul  - Základní principy moderního učení - zvláštnosti 3. vývojového stupně z pohledu Montessori pedagogiky, vývojové psychologie a neurobiologie. Význam kultury jídla - prezentace projektu Děti Země v Praze v ZŠ Na Beránku. (24 vyučovacích hodin)

 Dr. Flora Niess - Význam projektové práce ve 3. vývojové fázi, kdy jevy jsou více chápány v souvislostech přesahujících jednotlivé vzdělávací oblasti. Ve scénářích výuky zažijí účastníci v konkrétních projektech různé přístupy k přírodním a společenským vědám, kultuře a umění. (36 vyučovacích hodin)

Birgitta Berger -Jazyk jako nástroj komunikace a setkávání se s ostatními lidmi, se světem, se sebou samým. Význam studia cizích jazyků v dospívání, autonomie žáka a klíč k úspěšnému studiu jazyků v tomto období. (24 vyučovacích hodin)

21. - 27. 8. 2023, Kladno:

Claus - Dieter Kaul - Prezentace projektu Děti Země v kladenské škole, návštěva tříd, pozemků, beseda s učiteli školy zpětná vazba z 1. bloku. (12 vyučovacích hodin)

Heike Kahler - Jazyk jako prostředek k vyjádření dospívajícího žáka, řeč těla, práce s textem a kreativní psaní v projektové práci. (24 vyučovacích hodin)

Lisa Lugo - Sebevyjádření pomocí hudby a tance při hledání své osobnosti. (24 vyučovacích hodin)

Annalena Maas - Vnímání učitele žáky a rodiči - jejich emoce, pocity, fyzické a morální hodnoty, jak učitel působí na druhé. (24 vyučovacích hodin)

5. - 11. 7. 2024, Trutnov:

Claus- Dieter Kaul - Prezentace projektu Děti Země v trutnovské škole, beseda s učiteli, zpětná vazba, zkušenosti ze škol. (12 vyučovacích hodin)

Barbara Pollok - Vztah k sobě samému a k ostatním - příklad mimoškolního projektu k sebereflexi při hledání vlastního cíle a orientace při ukončení školní docházky. (24 vyučovacích hodin)

Jens Vilela Neumann - "Jsem učitel - způsoby, jak vystupovat a konat autenticky". Jak může být vlastní identita učitele součástí vyučování? Jak může učitel vyjádřit osobní zájmy, emoce a pocity během vyučování? Jak využít svoji kreativitu a na základě vyučování tvořit vlastní hry, improvizace nebo divadlo? (24 vyučovacích hodin)

Luise Haeggqwist - "Matematika - mezi projektovým vyučováním a přípravou na zkoušky". Názornost a prostor pro krásu matematiky i na druhém stupni ve škole. Zábavná práce v matematických projektech, ale i terapeuticko-pedagogické přístupy k učení a k úzkosti ze zkoušek, psychovzdělávání a podpora odolnosti v druhostupňovém vzdělávání, řešení napětí mezi koncepcí školy a přípravou na zkoušky - vše na příkladu matematiky. (24 vyučovacích hodin)

14. - 20. 8. 2024, Gut Hohenberg, Německo:

 Claus Dieter Kaul - Prohlídka školy, prezentace práce a projektu Děti Země v německé škole, reflexe z předešlých setkáních. (12 vyučovacích hodin)

Stephan Haas - "Věda a umění" - paralelní práce v týmech - projekty ve školní výtvarné dílně umění a řemesel, projekty na téma "zažít a tvořit učební procesy v přírodních vědách". Umění v kuchařských projektech. (72 vyučovacích hodin)

21. - 22. 9. 2024, Kladno:

Studium je zakončeno závěrečným kolokviem, prezentacemi, sdílením. Po úspěšném absolvování vzdělání obdrží účastníci mezinárodně uznávaný diplom, který je předpokladem pro práci v Montessori instituci. 


Hodinová dotace: 353 vyučovacích hodin 

Forma studia: Prezenční

Plánovaná místa konání:

ZŠ Montessori, Pařížská 2249, Kladno

Program Montessori v Základní a mateřské škole Na Beránku v Praze 12, Pertoldova 3373/51, Praha 4 - Modřany, 143 00

Základní škola Montessori Trutnov, Pionýrů 388, 541 03 Trutnov

Montessori škola Gut Hohenberg v Landau/Pflanz - SRN


Cena kurzu nezahrnuje dopravu, ubytování, stravování. S ubytováním a stravováním během kurzu vám rádi poradíme. 

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

)* V případě jednorázové platby při přihlášení do kurzu je cena 92 000 Kč, v případě platby ve třech splátkách je konečná cena 98 000 Kč. Podrobnosti jsou uvedeny v obchodních podmínkách.


Akademie Biberkor je členem sdružení Montessori Europe

Máte nějaké dotazy? Zeptejte se prostřednictvím formuláře níže: