Doc. PaedDr. Tomáš Dohnal, CSc. 

Docent Dohnal se zaměřuje především na teorii rekreologie, rekreaci a věk, pedagogiku v paradigmatu rekreologie, pedagogiku pro předškolní, mladší a starší školní věk.

V 70. letech začínal jako učitel na základních školách. Od roku 1975 působil jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V 90. letech přestoupil na katedru Rekreologie FTK Univerzity Palackého, kde působil nejprve jako odborný asistent a později jako docent a vedoucí katedry. Doc. Dohnal je uznávaným  odborníkem i v zahraničí. V současnosti je docentem na katedře rekreologie a turismus ve Wroclawi a také na Fakultě Humanitních studií ve Vsetíně, kde se zaměřuje na pedagogiku v oblasti pohybové aktivity od předškolního věku až po věk seniorský.

Je lektorem Montessori v oblasti pohybové aktivity v Centru Montessori Praha a instruktorem zážitkových programů společnosti GmF, s.r.o.  Olomouc.