DIPLOMOVÝ MONTESSORI KURZ PRO VĚKOVÉ SKUPINY 3 - 16 LET

Montessori vzdělávání pro 21. století

Listopad 2024 - listopad 2025

Lektorují: 

Claus-Dieter Kaul, Zdena Čížková, Birgit Griep, Alexandra Lux, Karin Korčáková, Petra Mitická

 88 800 Kč - 93 000 Kč )*

K úhradě kurzu lze čerpat příspěvky z šablon)**

Roční diplomový kurz Akademie Montessori Biberkor pořádaný již čtvrtým rokem v České republice. Tento integrovaný celostní program kombinuje tradiční základní AMI kurzy pro vzdělávání dětí ve věku 3- 6, 6-12 a 12-16 let a zároveň připravuje účastníky na efektivní integraci dětí se speciálními potřebami. Claus-Dieter Kaul a Carolina Abel, hlavní představitelé Akademie Biberkor, vycházejí z dlouholeté zkušenosti z první montessori školy v Bavorsku, kterou založil v roce 1970 profesor Hellbrügge. Spolu s týmem lektorů předávají podstatu své dlouholeté praxe v oblasti montessori moderním a současným způsobem.

V našem kurzu jedinečným způsobem kombinujeme základní myšlenky Marii Montessori s nároky na vzdělávání dětí ve 21. století.

Akademie Montessori Biberkor poskytuje svým účastníkům tento diplomový montessori kurz jako pevný základ pro profesionální a celoživotní učení. 

Výhody našeho kurzu: 

  • Kurz je zaměřen na vzdělávání dětí od 3 do 16 let.
  • Přednášky německých lektorů jsou tlumočené do češtiny. 
  • Moduly Jazyk 1 a 2 přednáší české lektorky a zaměřují se přímo na výuku a specifika českého jazyka. Stejně tak Matematiku 1 a 2 přednáší česká lektorka.
  • Během kosmické výchovy strávíte celý týden v prostorách německé montessori školy uprostřed luk a lektoři vás školou samozřejmě provedou.
  • Cena kurzu zahrnuje i studijní materiály v češtině v hodnotě cca 7500 Kč. Díky nim se budete moci plně věnovat přednáškám a ukázkám práce s pomůckami, aniž byste si museli většinu informací zapisovat. Materiály vás budou provázet vaší další praxí. (C.D. Kaul a spol.: Manuál pro celostní přístup k matematice, Manuál pro kosmickou výchovu, Montessori konkrétně 1-4: Deset dětských přání, Smyslová a pracovní výchova, Jazyk, Matematika).
  • Studium je ukončeno závěrečnou prací ve formě představení vybraného tématu nebo pomůcky celé skupině z hlediska teorie a praxe montessori pedagogiky.
  • Po úspěšném absolvování kurzu obdrží účastníci mezinárodně uznávaný diplom, který je předpokladem pro práci v montessori instituci.
  • Nabízíme doplňující a opakovací kurzy, případně kurzy šité na míru.

Hodinová dotace: 

327 vyučovacích hodin podle předem určeného plánu kurzu, z toho minimálně 40 hodin samostatně organizované práce s pomůckami v zařízení montessori. Kromě toho je požadováno, aby účastníci absolvovali minimálně 20 hodin samostatně organizovaných stáží a praxí v montessori institucích nebo v institucích s montessori prvky.

Termíny jednotlivých setkání:

15.-17. 11. 2024             Teoretický úvod - Základní principy současného učení (Kladno)

29.11. - 1.12.2024          Cvičení praktického života (Kladno)

24.-26.1.2025                Smyslový materiál (Kladno)

14.-16.2.2025                 Matematika 1 (Kladno)

14.-16.3.2025                  Jazyk 1 (Praha)

11.-13.4.2025                  Matematika 2 (Kladno)

16.-18.5.2025                  Jazyk 2 (Praha)

16.-21.8.2025                 Kosmická výchova 1 - 3 (Bieberkor, Německo)

10.-12.10.2025               Matematika 3 (Kladno)

8.-9.11.2025                    Závěrečné kolokvium (Kladno)

Plánovaná místa konání:

ZŠ Montessori, Pařížská 2249, Kladno

Program Montessori v Základní a mateřské škole Na Beránku v Praze 12, Pertoldova 3373/51, Praha 4 - Modřany, 143 00

Akademie Biberkor, Biberkor str. 23, Berg, Německo

Cena kurzu nezahrnuje dopravu, ubytování, stravování, náslechy ve školách. S ubytováním a stravováním během kurzu vám rádi poradíme. S Akademií Biberkor jednáme o možnosti přespávání v prostorech akademie nebo ubytování ve stanech na přilehlém pozemku.

)* V případě jednorázové platby při přihlášení do kurzu je cena 88 800 Kč, v případě platby ve třech splátkách je konečná cena 93 000 Kč. Podrobnosti jsou uvedeny v obchodních podmínkách.

)**MŠMT ke dni 1.9.2023 zrušilo akreditace průběžného vzdělávání. Akreditace již není podmínkou pro čerpání finančních prostředků z dotačních programů, zejména z tzv. šablon Operačního programu Jana Amos Komenský nebo výzev v rámci Národního plánu obnovy. Více na stránkách ministerstva.

Akademie Montessori Biberkor je členem Montessori Europe

Máte nějaké dotazy? Zeptejte se prostřednictvím formuláře níže: