Úspěšná výuka jazyků v montessori škole pro věkovou skupinu 6 - 12 let

20. - 21. 4. 2024,  Kladno

Sobota 9.00 - 18.00, neděle 9.00 - 16.00

Hodinová dotace: 16 hodin 

Kurz je akreditován MŠMT - č.j. 8608/2023-2-283    

Cena 7 500 Kč

Tento kurz je určený pro učitele a asistenty pedagoga z 1. a 2. trojročí montessori škol a 1. stupně základních škol uplatňujících montessori pedagogiku. Cílem kurzu je zvýšit povědomí učitelů o procesu osvojování a učení jazyka ve druhém vývojovém období žáků (6 – 12 let), rozvíjet autonomii žáka ve výuce jazyků a poznat a používat metody a materiály pro výuku cizích jazyků v prostředí montessori s respektováním principů. 

Kurz probíhá v angličtině s následným tlumočením do češtiny. Je tedy vhodný i pro rodilé mluvčí.

 Obsah kurzu:

  • Montessori principy: Jak nás vedou v oblasti jazykového vzdělávání 
  • Osvojování prvního a druhého jazyka 
  • Etapy jazykového vývoje, mezijazykový koncept, kognitivní neurovědy jazyka 
  • Cesta od základů jazyka k vlastní tvorbě: vyprávění a psaní příběhů 
  • Metoda TPR (Total Physical Response, využívá principu spojování cizích výrazů s určitou pohybovou aktivitou) - učení jazyka prostřednictvím pohybu a písní 
  • Autonomní jazykové vzdělávání a práce s deníkem: Jak udělat z žáků aktivní účastníky vlastních učebních procesů 
  • Rozvíjení autentických komunikačních dovedností
  • Výuka gramatiky, práce s větnými členy a gramatickými symboly

Plánované místo konání:

ZŠ Montessori Pařížská 2249, Kladno, 272 01

Akreditace MŠMT č.j. 8608/2023-2-283

Případné dotazy zasílejte prostřednictvím formuláře níže: