Mgr. ZDENA ČÍŽKOVÁ

Zdena Čížková vystudovala střední pedagogickou školu, ve školství začínala jako učitelka mateřské školy, později vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a začala učit na běžné základní škole. Přestože se v 90. letech zdálo, že se učitelům ve školství rozvolní ruce a školy budou podporovat moderní metody výuky, stále nebyla s vývojem ve školství spokojená. Sama hledala směry, které by ji oslovily a které by podle ní pomohly především dětem, podpořily jejich přirozenou zvídavost a umožnily jim učit se s radostí. A objevila pedagogiku Marie Montessori. Před dvaceti lety stála u zrodu první Montessori třídy základní školy v Kladně a podílela se na založení druhého stupně ZŠ s výukou Montessori . Vystudovala řadu kurzů s tématikou Montessori, přes deset let působí sama jako lektorka kurzů Montessori matematiky. V roce 2016 společně s dalšími pedagogy z Montessori škol založila společnost Erudio Montessori, která šíří pedagogiku Marie Montessori mezi kantory i rodiče. Jejím vzorem v oblasti této pedagogiky je německý pedagog Claus-Dieter Kaul.