ČESKÝ JAZYK A LITERÁRNÍ VÝCHOVA V MONTESSORI ŠKOLÁCH

4. - 5. 5. 2024, Praha

Sobota 10.00 - 19.00, neděle 9.00 - 16.00

Kurz je akreditovaný rozhodnutím  MSMT- 14494/2022-1 

Cena 3 800 Kč 

Kurz českého jazyka a literatury je určený pro pedagogy 1. a 2. stupně základních škol. Nabízí metody a ukázky práce s pomůckami tak, jak je využívá Montessori pedagogika.  Přesto lze obojí využít i v klasických třídách základních škol. Zároveň připravuje účastníky kurzu na efektivní integraci dětí se speciálními potřebami do běžných tříd.

V teoretické části se účastníci seznámí s vývojem řeči, s metodami rozvoje řeči, psaní a čtení. Součástí je seznámení se základními principy pedagogiky Marie Montessori - 4 výukové hodiny.

Praktická část obsahuje práci s jednotlivými pomůckami na procvičení grafomotoriky, na výuku čtení a na rozvoj čtenářství, na psaní a rozvoj zájmu o psaní. Zahrnuje rovněž práci s gramatickými pomůckami, se slovními druhy a s větnou skladbou takovým způsobem, aby si žáci došli k pochopení jevu vlastní zkušeností - 12 výukových hodin.

Cílová skupina: 

Učitelé  a asistenti 1. a 2. stupně základních škol. 

Forma: prezenční

Hodinová dotace : 16 hodin

Místo konání:

Program Montessori v Základní a mateřské škole Na Beránku v Praze 12, Pertoldova 3373/51, Praha 4 - Modřany, 143 00

Máte nějaké dotazy? Zašlete nám je prostřednictvím formuláře níže: