NICOLE HERMANN

je lektorkou se specializací na kosmickou výchovu. Montessori vzdělávání je její vášní a provází ji již řadu let. Po studiu pedagogické školy v Německu a studiích v Norsku na univerzitě v Bergenu - UiB (obor Angličtina a němčina jako cizí jazyk, zakončeno magisterským studiem v oboru Democracy Development) se setkala s montessori pedagogikou, která ji nadchla. Absolvovala montessori kurz se zaměřením na věkové skupiny 3-6 a 6-9 let a následně se rozhodla absolvovat výcvik na montessori lektorku a šířit montessori pedagogiku mezi další zájemce. Vzdělávala se ve Waterpark Montessori International v Norsku a v Akademii Biberkor v Německu, obě vzdělávací instituce na ni měly velký vliv a formovaly ji pro další práci. Působila v montessori škole v Bergenu, kde byla vedoucí učitelkou pro 1.-4. ročník a pedagogickým mentorem pro učitele celé školy. Celkem má za sebou více než 15 let vzdělávání a 7 let pedagogické praxe.

Pro Nicole není nic hezčího, než vidět šťastné děti pracovat samostatně a soustředěně v připraveném prostředí.