Mgr. Eva Chaloupková, Ph.D.

 Od roku 2014 vyučuje anglický, francouzský a nyní i německý jazyk na ZŠ a MŠ Montessori Kladno. Má dlouholetou zkušenost s učením všech věkových skupin. Důsledně uplatňuje individualizovaný přístup k žákům, které vede k zodpovědnosti za vlastní učení a k osvojování studijních kompetencí.

Působila jako lektorka cizích jazyků v základních a mateřských Montessori školách a v Jazykové škole ROSA v Kladně. Zakládala Montessori klub při MŠ Montessori Na Vyhaslém, kde byla metodickým garantem Montessori pedagogiky. Učila angličtinu na Akademii J. A. Komenského, na Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

Vystudovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, magisterský obor Ekonomie se specializací finance a bankovnictví. Doktorské studium Ekonomických věd absolvovala ve Francii na Université Paris 1, Panthéon - Sorbonne a na FSV UK. Rok žila v Montréalu v Québecu a během střední školy absolvovala roční pobyt na americké střední škole Shelton High School.

V rámci dalšího vzdělávání absolvovala nespočet kurzů a seminářů. Od roku 2010 je držitelkou Českého národní diplomu Montessori (Společnost Montessori, o.s.). V roce 2013 absolvovala kurz English language in a Montessori classroom (Společnost Montessori, o.s.). Další kurzy v oblasti výuky cizích jazyků a Montessori pedagogiky: Moderní pedagogika postavená na základních principech Montessori programu (Erudio Montessori, s.r.o.), Současná anglicky psaná literatura (Descartes v.o.s.), Současná mluvená francouzština (Descartes v.o.s.), Webinář New World Learning: Webinar on Strong Montessori Virtual Instruction (Public Montessori in Action), online kurz Didaktika cizích jazyků, AMI Montessori 12-18 Workshop, Webinář Praktické tipy na distační výuku cizích jazyků (Wocabee s.r.o.)

Zúčastnila se IX. Mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti - Výzvy ve výuce cizích jazyků ve školním roce 2020/21.