INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MONTESSORI ŠKOLÁCH

20.-22. září 2019

Pá 15.00 - 18.00, So 9.00 - 18.00, Ne 9.00 - 13.00

Kurz je akreditován MŠMT - Vhodné pro šablony 

Claus-Dieter Kaul                                                                                          

Cena 8 500 Kč

Termín inkluze je skloňovaný mezi odbornou i laickou veřejností velmi často. Marie Montessori vystavěla svoji vědeckou práci na pozorování a práci s dětmi handicapovanými již skoro před sto lety. Její výzkumné práce jsou velmi precizní a zároveň srozumitelné i pro dnešní generaci, kdy dětí s různými specifickými potřebami přibývá. Renomovaný německý pedagog, speciální pedagog a učitel pedagogiky Marie Montessori Claus-Dieter Kaul přednáší o této problematice poutavě a fundovaně. Jeho dlouholeté působení v základních a středních školách s dětmi a dospívajícími vyžadujícími zvýšenou péči a pozornost a jeho bohaté zkušenosti, jsou patrné v každé jeho přednášce či kurzu.

Cílem kurzu Inkluzivní vzdělávání v Montessori školách je:

  • pomocí teoretických poznatků i praktických cvičení ukázat konkrétní metody, formy a prostředky působení na děti i dospívající se specifickými potřebami a jak přispět ke zdárné integraci těchto dětí

  • přiblížit různé metody a formy práce s dětmi integrovanými do prostředí tříd Montessori

  • ukázat smysl cíleného pozorování dětí i dospívajících a využití závěrů pozorování k sebereflexi a případné změně přístupu k dětem

Cílová skupina: pedagogové, asistenti pedagoga, rodiče

Plánované místo konání:

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633, 272 01 Kladno, odloučené pracoviště ZŠ Montessori Pařížská 2249, Kladno

Případné dotazy zasílejte prostřednictvím formuláře níže: