KURZY

Přednáška proběhla 19. března 2019. Poslechněte si její záznam.

24. dubna 2019

Seminář se zabývá nejčastějšími dotazy při zakládání tříd s principy pedagogiky Marie Montessori. Seznámí zakladatele, ředitele, učitele i zájemce z rodičovské veřejnosti s dokumenty potřebnými pro založení tříd ve státním i soukromém sektoru. 

4.-5. května 2019 

Kurz pro učitelky a učitele z mateřských škol a 1. a 2. stupně základních škol. Pomocí teoretických poznatků i praktických cvičení ukazuje konkrétní metody, formy a prostředky tělesných cvičení na základě Montessori principů tak, aby si děti i dospívající dokázali najít k tomuto životnímu stylu vztah.

FOTOGALERIE