JAK UČIT TĚLESNOU VÝCHOVU NEJEN V MONTESSORI ŠKOLÁCH, NÁPADNÍK AKTIVIT  PRO ŽÁKY  1. I 2. STUPNĚ

9.- 10. září 2023, Kladno

So 9.00 - 17.00, Ne 9.00 - 15.00

Akreditovaný kurz MŠMT č. 243/2022-3-37

Doc. PaedDr. Tomáš Dohnal, CSc. 

Cena 3 500 Kč

Obsah semináře vnímá a chápe dětství jako nejdůležitější období v životě člověka; vychází z myšlenky, že učení a život nelze od sebe oddělit. Poukazuje na fakt, že optimální pohybová aktivita je nezastupitelným prostředkem k uchování zdraví individua. V maximální míře klade důraz na vytvoření vnitřní motivace žáků k pohybové aktivitě, vytvoření vztahu a zájmu o její dlouhodobou realizaci. 

Cílem kurzu je:

  • pomocí teoretických poznatků i praktických cvičení ukázat konkrétní metody, formy a prostředky tělesných cvičení na základě Montessori principů tak, aby si děti i dospívající dokázali najít k tomuto životnímu stylu vztah
  • pomocí těchto konkrétních cvičení najít přirozenou cestu k celoživotní pohybové aktivitě
  • naučit děti i dospívající využívat možností práce v týmu, pedagogům přiblížit různé metody a podnítit v nich nadšení pro práci s dětmi i dospívajícími na základě principů pedagogiky Montessori 
  • ukázat učitelům smysl cíleného pozorování dětí i při tělesné výchově a využití závěrů pozorování k sebereflexi a případné změně přístupu k dětem

Forma: prezenční

Hodinová dotace : 14 hodin

Plánovaná místa konání:

ZŠ Montessori, Pařížská 2249, Kladno

Máte nějaké dotazy? Zašlete nám je prostřednictvím formuláře níže: