JAK ZALOŽIT MONTESSORI TŘÍDU

PŘIPRAVUJEME NOVÝ TERMÍN

9.00 - 15.00

Mgr. Daniela VlčkováPhDr. Olga Doležalová

Cena: 1 300 Kč  

Obsah semináře se zabývá nejčastějšími dotazy při zakládání tříd s principy pedagogiky Marie Montessori. Seznamuje zakladatele, ředitele, učitele i zájemce z rodičovské veřejnosti s legislativou a dokumenty potřebnými při založení tříd ve státním i soukromém sektoru. Ukazuje základní momenty při tvorbě nebo úpravě Školního vzdělávacího programu. Umožňuje zúčastněným sdílet své stávající zkušenosti a předávat si navzájem své know how. Nově jsme na program zařadili i změny RVP ZP z ledna 2021 a rady, jak se s nimi vypořádat.

Kurz zahájíme krátkým náslechem ve třídách při vyučování 1.-9. ročníků. Cílem kurzu je předat zkušenosti jak předcházet zbytečným prodlevám a nedorozuměním při zakládání tříd a škol s pedagogikou Montessori, přiblížit pedagogům různé metody a podnítit v nich nadšení pro práci s dětmi i dospívajícími na základě principů pedagogiky Montessori, využít získané  poznatky k hlubšímu pochopení pedagogiky M. Montessori. 

Forma: prezenční

Hodinová dotace : 6 hodin

Místo konání:

ZŠ Montessori Pařížská 2249, Kladno

Máte nějaké dotazy? Zašlete nám je prostřednictvím formuláře níže nebo můžete kurz rovnou objednat: