Deborah Sulovsky

Vystudovala magisterský titul na Universität für Musik und darstellende Kunst, u rakouské Montessori společnosti absolvovala kurz a získala diplomy pro výchovu a vzdělávání dětí v MŠ – 3-6 let a pro výchovu a vzdělávání dětí na ZŠ – 6-12 let. V letech 2018 a 2019 dokončila kurz u společnosti AMI Montessori International Training Center e.V. v Mnichově a v Austrálii získala certifikát pro věkovou skupinu 0-3 v Montessoti Training Center

Od roku 2013 kdy začala pracovat jako průvodce v Montessori mateřské škole provádí výzkum původních koncepcí hudební výchovy v montessori vzdělávání. Zkoumá a přehodnocuje historické dokumenty sepsané Marií Montessori, Annou Marií Maccheroni, Elisou Braun Barnett a dalšími autory. Veškeré poznatky z tohoto výzkumu, společně se zkušenostmi získanými studiem hudby předává jako lektorka kurzů zaměřených na hudební výchovu v mateřských a základních školách. Od roku 2020 působí v Montessori škole Wörgl v Rakousku jako koordinátor programu pro dospívající žáky.

Publikační činnost

2022 "Das Kind", časopis pro Montessori vzdělávání, Německá Montesssori Asociace (DMG), 70-71/2022 Montessori hudební koncept existuje

2019 "Das Kind", časopis pro Montessori vzdělávání, Německá Montesssori Asociace (DMG), 65/2019, Montessori koncept hudební výuky – znovuobjevení dosud nepublikovaných historických dokumentů

2018 "Ideenetz", odborný časopis pro pedagogy, Vědecké experimenty v Montessori vzdělávání.