Lektoři kurzu Výchova a vzdělávání adolescentů

Dr. Flora Niess - Vystudovala literaturu, filozofii a dějiny umění na univerzitách v Německu i v zahraničí, doktorát získala z teorie umění a přírodních věd. Ve svých projektech a konceptech pracuje mezioborově a experimentálně, čímž vede účastníky k novým způsobům myšlení a jednání. Čerpá informace z teorií a praxí a propojuje je s historií. Jako autorka konceptů a lektorka se věnuje tématu udržitelnosti a změny struktury školy. Hledá odpovědi na témata: "Jak vytváříme, využíváme a předáváme znalosti v 21. století". Od roku 2021 je ve vedení Akademie Biberkor. V akademii pracuje na zavádění současných vzdělávacích a školících programů, které učitelům umožňují tvořit školy orientované na budoucnost.

Birgitta Berger - Absolvovalastudium Politologie a komunikačních věd v Mnichově. Má zkušenosti s prací redaktorky v bavorském rozhlase. Montessori přístup zprostředkovává ve výuce jazyků v kurzech i v dalším vzdělávání.

Publikační činnost: "Učíme se anglicky podle Marie Montessori" vydáno ve spolupráci s Lilo Esswein, Herder Verlag v roce 2016. Zcela nový přístup k výuce gramatiky zpracovala a vydala vlastním nákladem v roce 2019 v materiálu "Anglické časy - model pro hodiny angličtiny podle principů Montessori" (www.englischzeitenmodell.de).

Stephan Haas- Vystudoval biologii, chemii a fyziku pro učitele se zaměřením na pedagogiku Marie Montessori na univerzitě v Koblenz-Landau v roce 1997, druhou státní zkoušku absolvoval v roce 1999. Vystudoval Základní kurz Montessori pedagogiky v Landau, kurz Děti Země v Montessori centru Hofheim, získal diplom pro vzdělávání dětí druhého trojročí v Montessori centru v Akademii Biberkor. Přednášel na univerzitě v Landau pedagogiku a didaktiku biologie. Vypracoval koncepci didaktiky biologie podle vývojových stádií Marie Montessori. Je autorem učebnic přírodních věd pro vydavatelství Klett Verlag. Od roku 2013 je vedoucím Svobodné školy Montessori v Landau. Je členem představenstva regionálního sdružení Montessori Porýní-Falc.

Luise Haeggqwist - Je učitelkou Montessori matematiky a fyziky ve škole Jeetze v Salzwedelu. Věnuje se textilnímu návrhářství a lektorování. Je autorkou nových matematických materiálů, které se používají ve světě. Mimo jiné se zabývá traumapedagogikou, jejímž cílem je emoční a sociální stabilizace dětí a mladých při zvládání traumatických událostí.

Heike Kahler- Vystudovala němčinu, angličtinu a teologii v Regensburgu, Williamstownu (USA) a Freiburgu. Od roku 1998 je učitelkou a od roku 2007 ředitelkou Montessori školy FOS Wertingen. Montessori kurz absolvovala u Clause-Dietera Kaula. Vyučuje německý a anglický jazyk. Zaměřuje se na vývoj výuky a na samostatné a vzájemně závislé učení. Těžiště pedagogiky vidí v pozorování a vnímání žáků, všech procesů a jednání a v otevřenosti pro rozvoj.

Lisa Lugo- Získala diplom na Německé sportovní univerzitě v Kolíně nad Rýnem ze sportovní vědy se zaměřením na pohybové divadlo, hudbu, tanec a taneční styly v roce 2008. Taneční trénink absolvovala v Essenu na Folkwang Music School. Je absolventkou celkové koncepce taneční výchovy (DBT). Od roku 2006 je nezávislá taneční choreografka, pedagožka a tanečnice v Kolíně nad Rýnem a v Mnichově.

Vedle mnohaleté práce taneční pedagožky na školách, univerzitách a klubech se věnuje učitelské přípravě tělesné a pohybové výchovy a taneční improvizace na Montessori Akademii v Biberkoru. Od roku 2017 je lektorkou gymnastiky a tance na Technické univerzitě v Mnichově.

Hlavní důraz klade na tvůrčí proces, při něm se lidé učí rozvíjet své vlastní nápady a nacházet své sebevyjádření v tanci.

Annalena Maas - Divadelní a operní režisérka. Získala bakalářský diplom z němčiny na univerzitě v Hamburku. Po absolutoriu asistovala v Deutsches Schauspielhaus v Hamburku mimo jiné pro Dušana Pařízka, Rogera Vontobela, Karin Henkel a Jana Philippa Glogera. Vystudovala režii na August Everding Theatre Academy a v roce 2017 získala diplom ve Stadttheater Ingolstadt. Účinkuje v různých divadlech v německy mluvících zemích i na nezávislé scéně. Ve své společnosti perART pracuje na efektivním zavádění uměleckých a tvůrčích procesů do všech oblastí činnosti.

Jens Vilela Neumann - Vystudoval herectví na škole Hogeschool voor de Kunsten v Utrechtu. Je mezinárodní divadelní tvůrce, který spolupracuje s různými partnery jako režisér, autor nebo lektor. Jeho díla jsou většinou politického a sociálního charakteru. Středem zájmu jsou témata migrace, transcendence a odpor, která již od 90. let minulého století produkuje ve své neziskové kulturní organizaci Paradise Garden s profesionálními herci z Mosambiku, Angoly, Zimbabwe a Kamerunu. Již 13 let spolupracuje s Montessori školou v Postupimi, kde vytváří divadelní inscenace s žáky 9. ročníků.

Barbara Pollok - Vystudovala teologii a historii umění v Mnichově a ve Vancouvru v Kanadě. V roce 1995 získala Diplom Montessori pedagogiky. Má za sebou 25 let zkušeností jako učitel v soukromých Montessori i státních školách, ve kterých vyučuje výchovu ke klidu a míru, náboženství, do výuky vnáší filosofické a etické prvky. Pracovala s dětmi různých věkových skupinu (6 - 18 let). Vyvinula Montessori pomůcky pro výchovu ke klidu a míru a pro výuku náboženství a filosofie. Buduje komunitu učitelů Montessori pedagogiky. V letech 2011- 2014 absolvovala 3leté doplňkové studium zaměřené na sociální práci a profesionální mediaci v základních a mateřských školách. Od roku 2014 vzdělává a vede učitele a rodiče, organizuje workshopy na téma sociální výuka, teambuilding ve třídách a řešení konfliktů. Od roku 2015 je lektorkou Akademie Biberkor. Lektoruje v Německu i v zahraničí. Přednáší na téma Výchova ke klidu a míru v Montessori školách 21. století - praktická cvičení vedoucí ke klidu, rituály, konfliktní a emocionální situace, hodnoty, posílení osobnosti žáků, pozitivní komunikace a konflikty ve třídě a v rodině.