Lisa Lugo

Získala diplom na Německé sportovní univerzitě v Kolíně nad Rýnem ze sportovní vědy se zaměřením na pohybové divadlo, hudbu, tanec a taneční styly v roce 2008. Taneční trénink absolvovala v Essenu na Folkwang Music School. Je absolventkou celkové koncepce taneční výchovy (DBT). Od roku 2006 je nezávislá taneční choreografka, pedagožka a tanečnice v Kolíně nad Rýnem a v Mnichově.

Vedle mnohaleté práce taneční pedagožky na školách, univerzitách a klubech se věnuje učitelské přípravě tělesné a pohybové výchovy a taneční improvizace na Montessori Akademii v Biberkoru. Od roku 2017 je lektorkou gymnastiky a tance na Technické univerzitě v Mnichově.

Hlavní důraz klade na tvůrčí proces, při něm se lidé učí rozvíjet své vlastní nápady a nacházet své sebevyjádření v tanci.