Hudební výchova v mateřských montesssori školách


Obsah jednotlivých témat kurzu:

Úvod 

Montessori a hudba

Montessori principy a hudba

Neurověda a hudba

Vědecké poznatky v oblasti vnímání hudby

Kompaktní hudební teorie pro dospělé – Co potřebuji vědět, abych mohl pracovat s dětmi


Uvědomění a smyslové vnímání skrze pohyb 

Koordinace pohybu – hrubá a jemná motorika

Rovnováha – nepřímá příprava na psaní

Držení těla

Ovládání pohybů rukou a nohou

Motorická příprava na rytmická cvičení

Fyzická obratnost

Cvičení chůze po linii – variace

Prožívání jednotlivých částí hudby

Základy hudby jako tempo, doprovod a výraz

Tanec – vycházíme z lidového tance, jednoduché melodie a jednoduché krokové sekvence

Uvědomění a smyslové vnímání skrze sluch 

Cvičení ticha

Sluchové válečky – montessori materiál pro zpřesnění vnímání zvuků a rozdíly mezi nimi, nepřímá příprava na psaní (zvuková diferenciace)

Práce s hudebními zvonky

Manipulace se zvonky

Činnosti se zvonky

Hudební teorie 

Zápis hudby

Stupnice, houslový klíč, basový klíč, kompozice

Rytmus 

Rytmus v každodenním životě (básničky, říkanky, vytleskávání, rytmické mluvení, jednoduché hudební nástroje

Seznámení se s notami – rytmická cvičení, práce se zvonky

Hudební představení 

Poslech

Zpěv (spontánní, řízený, hlasová cvičení, intervalová cvičení)

Hudební historie (hudební skladatelé, hudební nástroje)


Misto konání kurzu: ZŠ Montessori Pařížská 2249, Kladno, 272 01

Případné dotazy zasílejte prostřednictvím formuláře níže: