20. září 2019, 18.30 hodin

ZŠ Montessori Kladno, vstupné 200 Kč

Zveme širokou pedagogickou i rodičovskou veřejnost na setkání s předním bavorským pedagogem Clausem-Dieterem Kaulem, které se koná v pátek 20. září v 18.30hodin v základní škole Montessori Kladno, Pařížská 2248.

Připomeneme si základní pilíře pedagogiky Montessori, potřeby dětí jednotlivých věkových skupin. Budeme mluvit o práci s principy pedagogiky Montessori v rodině, o zodpovědnosti dětí a pomoci rodičů na jejich cestě za poznáním. Čas zbude i na zodpovězení Vašich dotazů. Dotazy prosím zasílejte na adresu info@erudio-montessori.cz. Tlumočení z/do němčiny je zajištěno.