INSPIRACE PRO VÝUKU ANGLIČTINY V MONTESSORI ŠKOLÁCH

Připravujeme nový termín

Sobota 9.00 - 17.00, neděle 9.00 - 17.00

Tento kurz není akreditován MŠMT, ale lze financovat pomocí šablon aktivit v rámci OP JAK

Cena 2 700 Kč 

Kurz plný inspirace, kterou využijí jazykář nejen v Montessori školách. Představuje pojetí výuky a praktické ukázky práce s dětmi v prvním a druhém trojročí při výuce angličtiny. 

Cílem kurzu je představit výuku angličtiny v Montessori prostředí. Objasnit teoretické pozadí a vysvětlit, na jakých pilířích výuka stojí. Ukázat metody práce a celou škálu konkrétních činností, pomůcek, skupinových aktivit a možností pro samostatnou práci s ohledem na odlišnou úroveň znalostí jednotlivých žáků. Popsat obecné rysy výukových materiálů tak, aby si je účastníci mohli sami tvořit. Podělit se o zkušenosti s vytvářením připraveného prostředí pro výuku angličtiny, s propojováním výuky angličtiny s ostatními studijními oblastmi, s tandemovou výukou (angličtinář a třídní učitel) a s provázením žáků při hledání jejich individuální cesty k osvojení angličtiny. Zaměříme se na věkovou skupinu od 1. do 6. třídy 

Cílová skupina: 

Učitelé  a asistenti základních Montessori škol. Získané znalosti mohou posloužit také jako inspirace k obohacení způsobů práce angličtinářů/jazykářů ze všech typů škol.

Absolventi získají certifikát o absolvování kurzu.   Kurz není akreditovaný.

Forma: prezenční

Hodinová dotace : 16 hodin

Místo konání:

Kladno / Praha / Brno

Máte nějaké dotazy? Zašlete nám je prostřednictvím formuláře níže: