Jens Vilela Neumann

Vystudoval herectví na škole Hogeschool voor de Kunsten v Utrechtu. Je mezinárodní divadelní tvůrce, který spolupracuje s různými partnery jako režisér, autor nebo lektor. Jeho díla jsou většinou politického a sociálního charakteru. Středem zájmu jsou témata migrace, transcendence a odpor, která již od 90. let minulého století produkuje ve své neziskové kulturní organizaci Paradise Garden s profesionálními herci z Mosambiku, Angoly, Zimbabwe a Kamerunu. Již 13 let spolupracuje s Montessori školou v Postupimi, kde vytváří divadelní inscenace s žáky 9. ročníků.