KURZY

22. května 2020, Kladno

Obsah semináře se zabývá nejčastějšími dotazy při zakládání tříd s principy pedagogiky Marie Montessori. Seznamuje zakladatele, ředitele, učitele i zájemce z rodičovské veřejnosti s dokumenty potřebnými při založení tříd ve státním i soukromém sektoru.  Roční diplomový kurz moderní pedagogiky, který jedinečným způsobem kombinuje základní filosofii učení Marie Montessori s nároky na vzdělávání ve 21. století. Zahrnuje pedagogiku pro věkové skupiny od 3 do 16 let. Do České republiky tento kurz přiváží zkušený tým německých lektorů v čele s Clausem-Dieterem Kaulem. Kurzy jsou tlumočené do češtiny. Studijní materiály v češtině v ceně kurzu.

30.-31. května 2020, Brno

Obsah semináře vnímá a chápe dětství jako nejdůležitější období v životě člověka; vychází z myšlenky, že učení a život nelze od sebe oddělit. Poukazuje na fakt, že optimální pohybová aktivita je nezastupitelným prostředkem k uchování zdraví individua. V maximální míře klade důraz na vytvoření vnitřní motivace žáků k pohybové aktivitě, vytvoření vztahu a zájmu o její dlouhodobou realizaci. 

Kurz představuje pojetí výuky angličtiny a praktické ukázky práce s dětmi v rámci Montessori programu. Je určený pro učitele 1. a 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Dobře poslouží jako inspirace pro výuku jazyků nejen v Montessori třídách.


Nestihli jste přednášku Clause-Dietera Kaula? Zde si ji můžete poslechnout ze záznamu. 

Chcete vidět, jak vypadal kurz a jak jsme si ho užili? Podívejte se na fotografie nebo videa z kurzů.

Archiv

Galerie fotografií - Kurz Inkluzivní vzdělávání v Montessori třídách, 20.-22.9.2019 Kladno