DIPLOMOVÝ MONTESSORI KURZ PRO VĚKOVÉ SKUPINY 3 - 16 LET

Montessori vzdělávání pro 21. století

Leden 2023 - leden 2024

Kurz je akreditován MŠMT

Claus-Dieter Kaul, Carolina Abel, Alexandra Lux, Birgit Griep, Christiane Wagner

Cena bude upřesněna

Roční diplomový kurz Akademie Montessori Biberkor pořádaný v České republice. Tento integrovaný celostní program kombinuje tradiční základní AMI kurzy pro vzdělávání dětí ve věku 3- 6, 6-12 a 12-16 let a zároveň připravuje účastníky na efektivní integraci dětí se speciálními potřebami. Claus-Dieter Kaul a Carolina Abel vycházejí z dlouholeté zkušenosti z první školy Montessori v Bavorsku, kterou založil v roce 1970 profesor Hellbrügge. Spolu s týmem lektorů předávají podstatu své dlouholeté praxe Montessori moderním a současným způsobem.

V našem kurzu jedinečným způsobem kombinujeme základní myšlenky Marie Montessori s nároky na vzdělávání dětí ve 21. století.

Akademie Montessori Biberkor poskytuje svým účastníkům tento diplomový kurz Montessori jako pevný základ pro profesionální a celoživotní učení. 

Výhody našeho kurzu: 

  • Kurz je zaměřen na vzdělávání dětí od 3 do 16 let.
  • Přednášky jsou tlumočené do češtiny.
  • Cena zahrnuje i studijní materiály v češtině v hodnotě 300 €. Díky nim se budete moci plně věnovat přednášce a ukázkám práce s pomůckami, aniž byste si museli většinu informací zapisovat. Materiály vás budou provázet vaší další praxí. (C.D. Kaul a spol.: Manuál pro celostní přístup k matematice, Manuál pro kosmickou výchovu, Montessori konkrétně 1-4: Deset dětských přání, Smyslová a pracovní výchova, Jazyk, Matematika)
  • Studium je ukončeno závěrečnou prací ve formě představení vybraného tématu nebo pomůcky celé skupině z hlediska teorie a praxe Montessori pedagogiky.
  • Po úspěšném absolvování svého vzdělání obdrží účastníci mezinárodně uznávaný diplom, který je předpokladem pro práci v Montessori instituci.
  • Spolupracujeme se dvěma partnerskými školami, kde mohou účastníci kurzu absolvovat náslechy zdarma, poplatek za účastníka hradí organizátor.
  • Nabízíme doplňující a opakovací kurzy, případně kurzy šité na míru.

Hodinová dotace: 

397 vyučovacích hodin, z toho 337 hodin podle předem určeného plánu kurzu, minimálně 40 hodin samostatně organizované práce s pomůckami v zařízení Montessori,  minimálně 20 hodin samostatně organizovaných stáží a praxí v institucích Montessori nebo v institucích s Montessori prvky.

Plánovaná místa konání:

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633, 272 01 Kladno, odloučené pracoviště ZŠ Montessori Pařížská 2249, Kladno

Program Montessori v Základní a mateřské škole Na Beránku v Praze 12, Pertoldova 3373/51, Praha 4 - Modřany, 143 00

)* Kosmická výchova se koná v Akademii Biberkor, Berg, Německo. I celý kurz v Německu je tlumočen do češtiny. 

Cena nezahrnuje dopravu, ubytování, stravování. S ubytováním a stravováním během kurzu vám rádi poradíme.

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod Č.j.: MSMT- 16045/2019-1-525

Montessori Europe - garance kvality

Máte nějaké dotazy? Zeptejte se prostřednictvím formuláře níže: