DIPLOMOVÝ MONTESSORI KURZ PRO VĚKOVÉ SKUPINY 3 - 16 LET

Montessori vzdělávání pro 21. století

Leden 2023 - leden 2024

Kurz je akreditován MŠMT č. 14494/2022-8-485

Claus-Dieter Kaul, Carolina Abel a další lektoři

 88 800 Kč - 93 000 Kč )*

Roční diplomový kurz Akademie Montessori Biberkor pořádaný již třetím rokem v České republice. Tento integrovaný celostní program kombinuje tradiční základní AMI kurzy pro vzdělávání dětí ve věku 3- 6, 6-12 a 12-16 let a zároveň připravuje účastníky na efektivní integraci dětí se speciálními potřebami. Claus-Dieter Kaul a Carolina Abel vycházejí z dlouholeté zkušenosti z první školy Montessori v Bavorsku, kterou založil v roce 1970 profesor Hellbrügge. Spolu s týmem lektorů předávají podstatu své dlouholeté praxe Montessori moderním a současným způsobem.

V našem kurzu jedinečným způsobem kombinujeme základní myšlenky Marie Montessori s nároky na vzdělávání dětí ve 21. století.

Akademie Montessori Biberkor poskytuje svým účastníkům tento diplomový kurz Montessori jako pevný základ pro profesionální a celoživotní učení. 

Výhody našeho kurzu: 

  • Kurz je zaměřen na vzdělávání dětí od 3 do 16 let.
  • Přednášky německých lektorů jsou tlumočené do češtiny. 
  • Moduly Jazyk 1 a 2 přednáší české lektorky a zaměřují se přímo na výuku a specifika českého jazyka.
  • Cena zahrnuje i studijní materiály v češtině v hodnotě 300 €. Díky nim se budete moci plně věnovat přednášce a ukázkám práce s pomůckami, aniž byste si museli většinu informací zapisovat. Materiály vás budou provázet vaší další praxí. (C.D. Kaul a spol.: Manuál pro celostní přístup k matematice, Manuál pro kosmickou výchovu, Montessori konkrétně 1-4: Deset dětských přání, Smyslová a pracovní výchova, Jazyk, Matematika).
  • Studium je ukončeno závěrečnou prací ve formě představení vybraného tématu nebo pomůcky celé skupině z hlediska teorie a praxe Montessori pedagogiky.
  • Po úspěšném absolvování kurzu obdrží účastníci mezinárodně uznávaný diplom, který je předpokladem pro práci v Montessori instituci.
  • Nabízíme doplňující a opakovací kurzy, případně kurzy šité na míru.

Hodinová dotace: 

347 vyučovacích hodin podle předem určeného plánu kurzu, z toho minimálně 40 hodin samostatně organizované práce s pomůckami v zařízení Montessori. Kromě toho je požadováno, aby účastníci absolvovali minimálně 20 hodin samostatně organizovaných stáží a praxí v institucích Montessori nebo v institucích s Montessori prvky.

Termíny jednotlivých setkání:

27.-29. 1. 2023      Teoretický úvod - Základní principy současného učení (Kladno)

3.- 5. 3. 2023          Cvičení praktického života (Kladno)

31. 3.-1. 4. 2023      Smyslový materiál (Kladno)

5.-7. 5. 2023            Matematika 1 (Kladno)

2.-4. 6. 2023            Matematika 2 (Kladno)

23.-25. 6. 2023       Matematika 3 (Kladno)

1.-3. 9. 2023             Kosmická výchova 1 (Kladno)

22.-24. 9. 2023       Jazyk 1 (Praha)

20.-22. 10. 2023      Jazyk 2 (Praha)

17.-19. 11. 2023        Kosmická výchova 2 (Kladno)

15.-17. 12. 2023        Kosmická výchova 3 (Kladno)

27.-28.1. 2024          Závěrečné kolokvium (Kladno)

Plánovaná místa konání:

ZŠ Montessori, Pařížská 2249, Kladno

Program Montessori v Základní a mateřské škole Na Beránku v Praze 12, Pertoldova 3373/51, Praha 4 - Modřany, 143 00

Cena kurzu nezahrnuje dopravu, ubytování, stravování, náslechy ve školách. S ubytováním a stravováním během kurzu vám rádi poradíme. 

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

)* V případě jednorázové platby při přihlášení do kurzu je cena 88 800 Kč, v případě platby ve třech splátkách je konečná cena 93 000 Kč. Podrobnosti jsou uvedeny v obchodních podmínkách.


Montessori Europe - garance kvality

Máte nějaké dotazy? Zeptejte se prostřednictvím formuláře níže: