Stephan Haas

Vystudoval biologii, chemii a fyziku pro učitele se zaměřením na pedagogiku Marie Montessori na univerzitě v Koblenz-Landau v roce 1997, druhou státní zkoušku absolvoval v roce 1999. Vystudoval Základní kurz Montessori pedagogiky v Landau, kurz Děti Země v Montessori centru Hofheim, získal diplom pro vzdělávání dětí druhého trojročí v Montessori centru v Akademii Biberkor. Přednášel na univerzitě v Landau pedagogiku a didaktiku biologie. Vypracoval koncepci didaktiky biologie podle vývojových stádií Marie Montessori. Je autorem učebnic přírodních věd pro vydavatelství Klett Verlag. Od roku 2013 je vedoucím Svobodné školy Montessori v Landau. Je členem představenstva regionálního sdružení Montessori Porýní-Falc.