ULRIKE KEGLER, DĚTI ZEMĚ

8. října 2020, 18.00 hodin

ZŠ Montessori Kladno, vstupné 200 Kč, tlumočení zajištěno