ULRIKE KEGLER, DĚTI ZEMĚ

Přeloženo, připravujeme náhradní termín. 

ZŠ Montessori Kladno, vstupné 200 Kč, tlumočení zajištěno