ULRIKE KEGLER, DĚTI ZEMĚ

Přeloženo, připravujeme na rok 2021. 

ZŠ Montessori Kladno, vstupné 200 Kč, tlumočení zajištěno