Mgr. MARTINA MACHÁŇOVÁ

Martina vystudovala anglickou filologii na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF UK. V roce 2008 absolvovala školení pro práci s dětmi s Aspergerovým syndromem ve Skotsku a národní Montessori diplomový kurz. Pracovala s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami (Asperger, ADHD) ve Velké Británii. Vedla kurzy angličtiny pro dospělé, vyučovala děti v mateřské školce Montessori U rybníčku, zpracovala koncept školky i výuky angličtiny pro anglicko-českou školku Montessori Space, kde působila rovněž na pozici ředitelky. Pořádá víkendové a prázdninové programy pro děti s intenzivní výukou anglického jazyka. Připravila koncept výuky angličtiny pro Montessori program v ZŠ a MŠ Na Beránku a angličtinu na této škole také vyučuje.

V roce 2009 se účastnila konference Psychoaritmetika, kde přednášel mimo jiné Claus-Dieter Kaul, dále absolvovala kurzy MBTI, RWCT a kurz Montessori geomerie s Birgit Griep.